Het meervoud                                                Is het nou: - ‘risicoos’, ‘risco’s’ of ‘risicoo’s’.

                                                                                    - ‘cafées’, ‘cafés’, ‘cafees’ of ‘cafés’?

- de gewone regel luidt: Je schrijft het meervoud van zelfstandige naamwoorden simpelweg zoals je het uitspreekt (basisregel van de spelling)


- bij woorden die eindigen op een lange klinker is het lastiger. We spreken van een lange klinker als de klinker lang klinkt, maar met maar één klinker wordt geschreven,

auto, klojo, café, etc.


Als het grondwoord eindigt op een lange klinker die we met één letter (en dus zonder accent) schrijven, gebruiken we een apostrof voor de meervouds -s. Schrijven we die met twee letters of meer, komt de ‘-s’ eraan vast.

Als het grondwoord eindigt op een lange klinker die met een accent wordt geschreven, schrijven we de ‘-s’ eraan vast


- Als het grondwoord eindigt op een toonloze klinker (zoals in ‘de’, ‘horloge’, etc.), schrijven we de ‘-s’ eraan vast.


- dus is het:

    boot - boten              kind - kinderen

    kop - koppen             rivier - rivieren

    spray - sprays            meubel - meubels


- dus is het:

    auto - auto’s              alinea - alinea’s

    klojo - klojo’s            lama - lama’s
- dus is het:

    shampoo - shampoos maar: auto - auto’s

    frisbee - frisbees        directory - directory’s


- dus is het:

    auto - auto’s, maar:    café - cafés

   - dus is het:

    lente - lentes            horloge - horloges, etc.