Het betoog en de beschouwing


De exameneisen stellen het ons verplicht jullie te leren betogen en beschouwen. Het is om die reden dat jullie pas in de examenzaal te horen krijgen wat jullie exact voor opdracht krijgen.


De twee tekstsoorten zijn behoorlijk verschillend. Een betoog immers, heeft als centrale punt de mening van de schrijver. De schrijver wil de lezer van die mening overtuigen en stelt alles in het werk om dat te doen. De tekst is kort gezegd opgebouwd volgens de strategie: ‘Ik vind dat en wel daarom en daarom en daarom, sommigen zeggen dat dat niet zo is, maar dat is daarom onzin. En dus vind ik dat.’ Een tekst dus die zeer argumentatief van aard is. Je ontkomt dus niet aan argumentatieleer.


Een beschouwing neemt wat meer afstand van het onderwerp. Is een tekst die de lezer de gelegenheid geeft zijn eigen mening te vormen. De schrijver van een beschouwing probeert vooral te informeren, maar doet dat door verschillende meningen tegenover elkaar te zetten. Hij benadert bijvoorbeeld een probleem vanuit de geschiedenis of een verandering van beleid vanuit voor- en nadelen.


De opdracht de je gaat krijgen is dus betogend of beschouwend van aard. Vanzelfsprekend moet je tekst goed ingedeeld zijn in inleiding in kern en slot en ingedeeld in alinea’s en goed gespeld zijn, goed van stijl, zonder stijlfouten, etc.


Het is misschien toch wel goed om ook daaraan nog eens aandacht te besteden. Spelling, grammatica, stijlfouten en dergelijke.

Waar moeten je betoog en beschouwing precies aan voldoen?

Print de checklists:

- Betoog

- Beschouwing

Hoe kijken we je opdracht na?

Print het correctiemodel

Voorbeeld van een tekst van een 6e-klasser met kritiek van de docent?

Opdrachten:


- Print deze tekst over de toetreding van Turkije tot de EU en beslis: betoog of beschouwing.


- Bekijk deze twee teksten van scholieren.com. Kies er één en kritiseer die stapsgewijs volgens de bijbehorende checklist.


- Bekijk het nagekeken SE van deze leerling. Herschrijf de inleiding


- Bekijk het nagekeken SE van deze leerling. Herschrijf de kern van dit betoog


- Bekijk het nagekeken SE van deze leerling. Herschrijf de kern van deze beschouwing


- Bekijk het nagekeken SE van deze leerling. Herschrijf de kern van deze beschouwing


- Herschrijf de tekst van de 6e-klasser in eigen stijl en houd rekening met de kritiek van de docent


- Lees het moeilijke artikel van Paul Scheffer over integratie. Maak van de tekst een argumentatiestructuur.